botan

Siirt’ten yola çıkan topluluk, geçmişten geleceğe bir yolculuğu konu alıyor..

“Çin’deki Sarı Nehir, Hindistan’da Ganj ve İndus, Türkiye’de Fırat ve Dicle… Nehirler aktıkları güzergâh boyunca kültürleri de beraberinde taşır” Botan Çayı da Dicle Nehri’nin bir kolu ve yaşamın ilk yeşerdiği yerlerden biri. Botan Efsanesi’nin hikâyesi de işte tam bu kolda başlıyor. Büyük acılar, büyük aşklar, şehrin tarihi ve daha niceleri… Topluluk, dengbêjlerin söylediği ezgileri, Siirt Arapçası şarkılarını söylüyor..

Proje kapsamında, Bölgenin halk danslarının da barındırıldığı çeşitli kareografiler ile Botan nehri kenarına yerleşmiş uygarlıkların keşifleri, botan bölgesinden alınan görseller ile anlatılmaktadır. 6 ay süren çalışmanın ardından oluşturulan repertuar’ın çalışma aşaması bölgedeki eğitimci ve akadamisyenler tarafından oluşturuldu. Botan Efsanesi grubu gösterilerinde, binlerce yıl önce nehir kenarlarında yaşayan halkların, şiirlere türkülere konu olmuş efsane ve hikayelerine yer veriyor.. eski bir gelenek olan, kadınların kavganın ortasına yaşmaklarını bırakmaları ise 200 yıllık bir gelenek..